Spanien ska vara pilotland för en ny modell av nära digital vård och hållbar kompetensförsörjning

Region Västerbotten vill med projektet Västerbotten utan gränser undersöka möjligheterna att starta en virtuell verksamhet i ett annat EU-land. Filialen ska vara kopplad till Region Västerbotten och blir, om den genomförs, den första virtuella verksamheten utomlands inom offentlig hälso- och sjukvård i Sverige.

Flexibla arbetsformer: Digitalisering möjliggör att information kan flyttas utan att varken patienter eller personal behöver flytta, vilket skapar förutsättningar för rekrytering och nyttjande av kompetensen på plats i södra Europa.

Denna modell erbjuder också vårdpersonal inom Region Västerbotten flexibla arbetsformer och en möjlighet att arbeta delvis i en annan miljö med samma eller andra arbetsuppgifter.

Rekrytering av personal: Bakgrunden till projektet är bland annat svårigheten för hälso- och sjukvården i den norra regionen att rekrytera personal. Erfarenheter visar att södra Sverige är en mer attraktiv marknad för intresserade från södra Europa som Spanien.

– Tekniken gör möjligt att använda kompetensen där den finns och ta vara på det bästa av olika världsdelar. Våra erfarenheter kan visa på det, säger Virginia Zazo, projektledare vid enheten för E-hälsa, Region Västerbotten.

Verksamheten ska bedriva digital vård enbart för Västerbottens invånare och med Region Västerbottens värdegrund och kultur som kompass.

Testa innovationer: Ett annat syfte med projektet är att undersöka intresset från företag i Västerbotten och Sverige för att testa innovationer och digitala lösningar.

Lämna en kommentar

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.