I USA och Storbritannien är person-till-person-lån sedan flera år en etablerad låneform

Sparlån erbjuder via sin marknadsplats konsumentkrediter. Dessa finansierar i regel privatpersoners kontantinsatser vid köp av kapitalvaror som bil eller båt eller renovering av hem. Konsumentkrediter är en av bankernas mest lönsamma marknader.

Enligt Statiska centralbyrån har denna marknad vuxit med 6 procent varje år sedan 2004 och uppgår i år till cirka 210 miljarder kronor i Sverige. Sparlån vänder sig till privatpersoner eller företag som är intresserade av att erhålla god riskjusterad avkastning. Pengarna lånas sedan ut till kreditvärdiga konsumenter som får sin individuella skuldränta fastställd efter återbetalningsförmåga. Investerarna erhåller månatliga räntebetalningar och amorteringar. De kan även välja att återinvestera dessa i nya lån. Person-till-person-lån ska inte förväxlas med sms-lån, läs mer hos www.sms-låna.nu. Det är en helt annat låneform och fungerar på ett annat sätt.

– Efter att ha arbetat i kreditbranschen i många år och sett hur höga räntor privatpersoner får betala även om de har god kreditvärdighet började jag fundera kring hur man skulle kunna sänka deras räntekostnader. Sparlån utnyttjar beprövade verktyg för kreditarbete i kombination med modern teknik och erbjuder på så sätt möjlighet att både låna och spara på ett lättillgängligt och attraktivt sätt, säger Jonathan Klein, vd för Sparlån.

Sparlån hanterar löpande fakturering, administration och indrivning. Bolaget tar betalt från de räntebetalningar som långivarna får. Det innebär att om låntagarna inte betalar räntan på sina lån till långivarna får inte heller Sparlån in sina avgifter. Bolagets intressen sammanfaller därmed med långivarnas, nämligen att endast marknadsföra sig och låna ut pengar till kunder med hög kreditvärdighet.

Lämna en kommentar

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.