Johan Löfstrand utreder SMS-lån åt regeringen

Riksdagsledamoten, och vice ordförande i civilutskottet, Johan Löfstrand (S) från Linköping har utsetts att leda en utredning som ska se närmare på lättillgängliga snabblån, t.ex. SMS-lån. Uppdraget är att ta fram förslag på effektiva åtgärder för att åstadkomma en mer ansvarsfull marknad för konsumentkrediter.

Direktiven till utredningen är tydliga och åtgärderna ska leda till att det sätts en större press på kreditgivarna. Det ska inte vara lönsamt att låna ut pengar till en konsument som inte klarar av att återbetala lånet. En konsument ska inte heller behöva oroa sig för att en liten skuld växer sig stor och okontrollerbar. Ett litet SMS-lån kan i vissa fall leda till stora skulder.

– Snabblån är en marknad som växt mycket den senaste tiden. Vi ser en aggressiv marknadsföring där ett lån blir enkelt att ta. Ofta lockas ekonomiskt svaga grupper i samhället som redan är skuldsatta vilket leder till ännu större problem. Det är är något vi måste åtgärda, säger Johan Löfstrand (S), riksdagsledamot och vice ordförande i civilutskottet.

Lämna en kommentar

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.